Digitale Tens / Pijnbestrijding

Een kleine investering voor Uw gezondheid, maar één van grote waarde!!

WAT IS TENS?

TENS is de afkorting vanTranscutaneElektrischeNeuroStimulatie

= via de huid het prikkelen van de zenuwen met behulp van een elektrisch impuls

Digitale Tens (EV-804P)

AlcoScan AL-7000

De AlcoScan AL-7000 is een hoog kwaliteitsproduct dat voldoet aan alle normen en eisen die internationaal aan dit

soort elektronische diagnoseapparatuur worden gesteld!  De nieuwste digitale alcoholtester is de AL-7000 met sensorverwisselaar.


Outlet